Aktualności

Zgłoś Twój projekt do WBO 2020

Pół miliona będzie do podziału w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do 8 listopada br. mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mogą zgłaszać swoje projekty. Kto może zgłaszać pomysły i w jaki sposób? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

NGO'S: zgłoś kandydaturę do komisji WBO 2020

Zapraszamy przedstawicieli wodzisławskich organizacji pozarządowych do składania kandydatur do udziału w komisji opiniującej. Komisja zajmować się będzie oceną merytoryczną projektów zgłaszanych do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Uchwała o Wodzisławskim Budżecie Obywatelskim przyjęta

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie naszego miasta konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Na realizację projektów mieszkańców przeznaczono 500 tys. zł.