Interaktywne przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca

Mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać już z doświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy 26 Marca. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Na przejściu dla pieszych na ulicy 26 Marca zamontowane zostały dwa znaki aktywne D6 II generacji z pulsatorami LED fi100 wraz z czujnikami ruchu pieszych, zestawem sterującym z komunikacją radiową na dwóch masztach, zasilane solarne 100W z akumulatorem żelowym 17Ah. Koszt wykonania zadania wyniósł blisko 10 tys. zł.

"Doświetlenie przejść dla pieszych" to zadanie, które wykonano w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim. Głównym powodem wypadków z udziałem pieszych jest słaba widoczność. Dodatkowo, bardzo często piesi wieczorami noszą czarne ubranie, co jeszcze bardziej utrudnia kierowcom zauważenie pieszego na jezdni. Przejścia dla pieszych będące newralgicznym punktem bezpieczeństwa w ruchu drogowym powinny być odpowiednio doświetlone. Pieszy będący uczestnikiem uprzywilejowanym na przejściu, aby mógł być bezpieczny, musi być przede wszystkim widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wodzisławski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski, czyli inaczej budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Jest to zatem szansa na włączenie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach. W Wodzisławiu Śląskim budżet obywatelski został przeprowadzony dwukrotnie, tj. w 2015 roku i na przełomie 2019 i 2020 roku.