NGO'S: zgłoś kandydaturę do komisji WBO 2020

Zapraszamy przedstawicieli wodzisławskich organizacji pozarządowych do składania kandydatur do udziału w komisji opiniującej. Komisja zajmować się będzie oceną merytoryczną projektów zgłaszanych do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie naszego miasta konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Uchwała podjęta przez wodzisławskich radnych została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 30 września br. Oznacza to, że już wkrótce w naszym mieście ruszy Budżet Obywatelski.

Zgłaszane przez mieszkańców projekty do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego będą podlegały weryfikacji formalnej i merytorycznej. Weryfikacją metoryczną zajmować się będzie komisja opiniująca. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, pracownicy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających siedzibę w naszym mieście.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy chcą wejść w skład komisji opiniującej proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury na adres e-mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 października br.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Członkowie komisji zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród zgłoszonych osób. Termin losowania zostanie podany w późniejszym terminie.