O Budżecie Obywatelskim

Budżet Obywatelski, czyli inaczej budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Jest to zatem szansa na włączenie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach.

Biorąc udział w przygotowaniu budżetu obywatelskiego, mieszkaniec miasta współdecyduje o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Budżet obywatelski zapewnia także większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego.

Historia budżetów partycypacyjnych sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w brazylijskim mieście Porto Alegre. Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego. Wszystko zależy od tego, w jakim celu się go wprowadza i jakim celom ma służyć.

Budżet obywatelski w Wodzisławiu Śląskim

W Wodzisławiu Śląskim budżet obywatelski został przeprowadzony w 2015 roku. W sumie mieszkańcy naszego miasta złożyli kilkadziesiąt projektów które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydział Spraw Obywatelskich w wodzisławskim magistracie sprawdził poprawność zgłoszonych projektów. Formalnie poprawnie zgłoszonych propozycji projektów było 61. Zostały one przekazane odpowiednim komórkom organizacyjnym, które za zadanie miały ocenić m.in. czy zgłoszone zadanie jest zadaniem własnym gminy czy Wodzisław Śląski posiada odpowiednią lokalizację na jego zrealizowanie i czy kwota zaproponowana w kwestionariuszu jest kwotą rzeczywistą. Zaopiniowano wówczas 25 projektów. Wodzisławianie zdecydowali, że 8 z nich zostanie zrealizowanych. I tak też się stało.

Nazwa projektu Ilość głosów ważnychIlość głosów nieważnychSzacunkowy koszt projektu

Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę LKS Naprzód 46 Zawada

737

127

248 435,00 zł

Trasy rowerowe i spacerowe

700

81

88 394,27 zł

Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Kokoszyce przy ZSP nr 6 ul. Młodzieżowa 47

695

94

50 000,00 zł

Plac zabaw dla dzieci przy PP 15

627

71

30 000,00 zł

„Balaton” – miejsce atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji

582

64

199 600,00 zł

Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim

525

101

174 550,00 zł

Remont ulicy Gawędy (od skrzyżowania z ulicą Kopernika na wysokości posesji nr 93 do pierwszego łuku w prawo)

455

134

150 000,00 zł

Miraż tańczy

447

61

50 000,00 zł

 

Wodzisławski Budżet Obywatelski 2020

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie naszego miasta konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Na realizację projektów mieszkańców przeznaczono 500 tys. zł.

Uchwała  podjęta przez wodzisławskich radnych została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 30 września br. Weszła ona w życie po upływie 14 dni czyli 14 października.

Więcej informacji dot. Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć w Uchwale nr XIII/102/19 z dnia 25 września 2019 roku, kliknij tutaj.