O Budżecie Obywatelskim

O Budżecie

Budżet Obywatelski, czyli inaczej budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Jest to zatem szansa na włączenie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach.

Zasady WBO 2019

Poznajcie zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania.

Weryfikacja

Projekty zgłoszone do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok podlegać będą weryfikacji formalnej i merytorycznej. Potrwa ona do 31 grudnia 2019 roku.