Wilchwiański plac zabaw

23

Numer projektu na
liście do głosowania

14

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 60 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Przygotowanie podłoża pod plac zabaw oraz przygotowanie, zamontowanie nowoczesnych urządzeń.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Istniejący plac zabaw jest przestarzały. Jest on wykorzystywany przez mieszkańców Wilchw dlatego należy go zmodernizować.

Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jastrzębska 136

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Projekt wraz z mapkami 4 000 zł
2. Wyrównanie terenu 6 000 zł
3. Zakup urządzeń 50 000 zł
Suma: 60 000 zł