Siłownia pod chmurką

22

Numer projektu na
liście do głosowania

15

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 52 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Doposażenie siłowni

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Większa ilość elementów siłowni pod chmurką umożliwiałaby uczniom jak i mieszkańcom Wilchw na większą aktywność fizyczną jak i zdrowotną.

Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Jastrzębska 136

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Projekt 4 000 zł
2. 3 elementy 45 000 zł
3. Nadzór inwestorski 3 000 zł
Suma: 52 000 zł