Doświetlenie przejść dla pieszych

13

Numer projektu na
liście do głosowania

16

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 9 100 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt doświetlenia przejść dla pieszych. Instalacja lamp doświetlających przejść dla pieszych. Propozycje przejść dla pieszych: ul. Bogumińska przy stadionie; ul. 26 Marca, przy bloku nr 22; ul. 26 Marca przy parkingu szpitala.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim. Głównym powodem wypadków z udziałem pieszych jest słaba widoczność. Dodatkowo, bardzo często piesi wieczorami noszą czarne ubranie, co jeszcze bardziej utrudnia kierowcom zauważenie pieszego na jezdni. Przejścia dla pieszych będące newralgicznym punktem bezpieczeństwa w ruchu drogowym powinny być odpowiednio doświetlone. Pieszy będący uczestnikiem uprzywilejowanym na przejściu, aby mógł być bezpieczny, musi być przede wszystkim widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy.

Lokalizacja

Najgorzej oświetlone przejścia dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim lub te, na których w ostatnim czasie było najwięcej wypadków.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Lampa uliczna 1 000 zł
2. Uchwyt na lampę 100 zł
3. Słup sygnalizacyjny 5 500 zł
4. Prace wykonawcze 2 500 zł
Suma: 9 100 zł