Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach

8

Numer projektu na
liście do głosowania

17

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 14 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Założeniem projektu jest wykorzystanie "kawałka" wolnej przestrzeni pomiędzy drogą a parkingiem przy kościele. Zmieniające się rośliny wraz z porą roku wzbogacą przyrodniczo teren. Działania przy realizacji polegać będą na wykopach i nasadzeniach roślin kwitnących, mało wymagających.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Wykonanie nasadzeń roślin w wskazanym rejonie zwiększy walory estetyczne, wizualne, środowiskowe. Piękne kwitnące rośliny w zgodzie z porami roku cieszą, rozweselają, poprawiają nastrój każdej osoby spoglądającej beż względu na wiek.

Lokalizacja

Wodzisław Śląski - Kokoszyce
nr działki 144/40
parcela zieleni pomiędzy parkingiem przy kościele a chodnikiem przy ulicy Pszowskiej

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wykonanie projektu nasadzenia roślin 2 000 zł
2. Zakup oraz nasadzenie roślin 5 000 zł
3. Rekultywacja terenu po wykonaniu prac 2 000 zł
4. Przygotowanie terenu pod nasadzenia 5 000 zł
Suma: 14 000 zł