Siłownia pod chmurką na osiedlu Dąbrówki

6

Numer projektu na
liście do głosowania

19

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 42 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

W ramach projektu "Siłownia pod chmurką na osiedlu Dąbrówki" wykonawca zainstaluje kilka urządzeń, które pomogą mieszkańcom osiedla oraz przylegających do niego posesji dbać o zdrowy tryb życia i formę. Lokalizacja inwestycji w bliskim sąsiedztwie placu zabaw sprawi, ze pociechy będą mogły bawić się pod czujnym okiem rodziców, którzy w tym samym czasie będą mogli zatroszczyć się o swoją formę i kondycję. Zarówno na osiedlu Piastów jak i XXX-lecia są już dostępne tego typu obiekty, podczas gdy mieszkańcy oś. Dąbrówki i pobliskich posesji jednorodzinnych nie mają dostępu do takiej atrakcji w bliskiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni pod chmurką, zakupione urządzenia muszą posiadać ważne certyfikaty oraz deklarację zgodności dla polskiej i europejskiej normy PN-EN 1176 (odnoszącą się do wyposażenia publicznych placów zabaw) oraz normy PN-EN 16630 (odnoszącą się do siłowni zewnętrznej).

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Na osiedlu Dąbrówki mieszka około 900 osób. W bliskim sąsiedztwie osiedla znajduje się wiele posesji jednorodzinnych, których mieszkańcy także korzystają z placu zabawa na osiedlu. Można więc założyć, że w bliskim kręgu oddziaływania inwestycji mieszka ponad 1000 wodzisławian. Grupy docelowe nie są ograniczone wiekowo. Z siłowni pod chmurką mogą korzystać nie tylko osoby dorosłe, ale i młodzież, przy założeniu, ze mieści się ona w grupie wiekowej, który podany jest na poszczególnych urządzeniach do ćwiczeń. Ze względu na płaską strukturę terenu, dostęp do traktu komunikacyjnego (chodnik) oraz wyłożenia przestrzeni między poszczególnymi sprzętami do ćwiczeń, przewiduje się, ze siłownia pod chmurką może być przyjazna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, osiedle Dąbrówki, w sąsiedztwie bloku nr 15 i 16, za którymi znajduje się plac zabaw dla dzieci. Fragment tej działki (ulokowany na wysokości chodnika, za blokiem 16) jest wystarczająco duży na ulokowanie tego typu inwestycji. Numer działki: 2775/52.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Instalacja ośmiu urządzeń: biegacz, orbitrek, wioślarz, jeździec, ławka, twister 25 000 zł
2. Dokumentacja przetargowa i nadzór inwestorski 3 000 zł
3. Mapa do celów projektowych 8 000 zł
4. Budowa nawierzchni z kostki brukowej w bliskim sąsiedztwie siłowni pod chmurką (między poszczególnymi urządzeniami), by zwiększyć jej dostępność dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności (około 20m2 kostki brukowej) 6 000 zł
Suma: 42 000 zł