Nasze fascynacje kulturalne - spotkanie z Tomaszem Sekielskim i Jakubem Żulczykiem

26

Numer projektu na
liście do głosowania

20

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 11 600 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest zaproszenie do Wodzisławskiego Centrum Kultury Jakuba Żulczyka i Tomasza Sekielskiego na spotkanie poświęcone ich twórczości i problemom współczesnego świata. W trakcie spotkania odbędą się targi książki, na których zaprezentowana zostanie współczesna literatura. Wszystko poprzedzone zostanie akcją reklamową mającą na celu zachęcenie lokalnej społeczności do wzięcia udziału w spotkaniu.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Cele projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu mieszkańców miast do 50 tys., integracja lokalnej społeczności i promocja czytelnictwa. Niewątpliwie niski poziom czytelnictwa i obcowania z kulturą wymaga organizowania spotkań kulturalnych mających na celu zmianę podejścia ludzi do kultury. Biorąc pod uwagę rangę zaproszonych gości, ich pozycję w świecie kultury, można uznać, że lokalna społeczność uzna za wartościowe i potrzebne swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu. Wybrany na organizację tego spotkania obiekt zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja

Wodzisławskie Centrum Kultury ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wynajem sali 600 zł
2. Reklama, promocja 3 000 zł
3. Honoraria 8 000 zł
Suma: 11 600 zł