Ocalić od zapomnienia

25

Numer projektu na
liście do głosowania

23

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Wyodrębnić teren po kościele. Zrobić głaz lub krzyż granitowy z zaznaczeniem, ze to miejsce po kościele. Zrobić gablotę z historią byłego kościoła, wybrukować ścieżkę, ew. poprawić b. stare groby.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Kościół był najstarszym zabytkiem Wodzisławia Śląskiego z ok. XII w. i jest przeniesiony do Jastrzębia. Można go włączyć do ścieżki historii Wodzisławia dla szkół.

Lokalizacja

ul. Ks. Roboty 9, 44-300 Wodzisław - Jedłownik
Teren po starym drewnianym kościele św. Barbary

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Teren po kościele + głaz lub krzyż granitowy (w tym nadzór inwestorski) 20 000 zł
2. Wybrukować ścieżkę 10 000 zł
3. Zrobić historyczną gablotę i poprawić groby 10 000 zł
Suma: 40 000 zł