"Trzy Wzgórza" bez barier, huśtawki dla osób niepełnosprawnych

5

Numer projektu na
liście do głosowania

29

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 53 953 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Instalacja dwóch huśtawek dla dzieci niepełnosprawnych jako uzupełnienie infrastruktury w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza"

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.
Wniosek nr 8 oraz 29 dotyczy tej samej inwestycji, dlatego też na prośbę projektodawców jest rozpatrywany jako jeden, pod nr 29.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa i społecznej akceptacji z uwzględnieniem jego potrzeb pomimo niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Dlatego ten projekt zakłada instalację dwóch hustawek w zależności od potrzeb dzieci.

Lokalizacja

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza"

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Koszt huśtawki z montażem 31 739 zł
2. Koszt huśtawki z montażem 12 214 zł
3. Koszt transportu, geodety, mapki 10 000 zł
Suma: 53 953 zł