GraMy razem - zakup przenosnego boiska do piłki nożnej ulicznej.

12

Numer projektu na
liście do głosowania

32

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 52 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Celem projektu jest zakup profesjonalnego, przenośnego boiska do piłki nożnej ulicznej. Boisko mobilne, to specjalna konstrukcja, będąca odwzorowaniem prawdziwego, trawiastego boiska do gry w piłkę nożną. Obiekt może zostać rozstawiony w dowolnym miejscu niezależnie od nawierzchni. Dzięki systemowi zabezpieczeń, istnieje możliwość montażu boiska wewnątrz hal sportowych. Boisko mobilne składa się z band ograniczających pole gry oraz bramek proporcjonalnych do wymiarów boiska. W skład konstrukcji wchodzą również specjalne siatki, zapobiegające wypadaniu piłki poza boisko. Wymiary standardowego boiska wynoszą 10 x 15 metrów. Bandy okalające boisko będą promować miasto Wodzisław Śląski poprzez zamieszczenie na nich materiałów promocyjnych (m. in. logo miasta). Boisko mobilne będzie mogło być wielokrotnie wykorzystywane podczas różnorodnych wydarzeń, m. in.
- do przeprowadzenia turniejów piłkarskich w dowolnym miejscu,
- organizowanie zabaw integracyjnych/sportowych/promujących aktywny tryb życia dla dzieci i dorosłych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Boisko przenośne ma za zadanie propagować sport i aktywność fizyczną, a także dać mieszkańcom kolejne miejsce do uprawiania sportu oraz możliwość organizowania wydarzeń sportowych w miejscach, w których do tej pory nie było odpowiednich warunków. To wpisuje się w zadanie własne gminy. Boisko, ze względu na swoją mobilność, będzie mogło być użytkowane przez wielu mieszkańców w różnych częściach Wodzisławia Śląskiego. Poprzez swoją mobilność boisko może być wykorzystywane przez miasto/ mieszkańców/kluby sportowe/placówki oświatowe wydarzeń sportowych w dowolnym miejscu na terenie miasta. Boisko przenośne byłoby jedynym tego typu obiektem na terenie miasta, ale także całego powiatu wodzisławskiego. Stanowiłby nie lada atrakcję podczas wielu wydarzeń. Realizacja projektu zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla ogółu mieszkańców w każdym wieku. Boisko nie posiada barier architektonicznych, nie generuje dodatkowych kosztów bieżących utrzymania, poza ewentualnym transportem boiska i jego złożeniem/rozłożeniem. Opiekunem obiektu będzie MOSiR "CENTRUM" Wodzisław Śląski, na mocy stosownej zgody.

Lokalizacja

Stałą lokalizacją boiska będzie teren asfaltowej części amfiteatru Rodzinnego Parku Rozrywki - "Trzy Wzgórza". Dzięki temu, że boisko będzie mobilne, będzie można je także przenieść w inne miejsce na tereni miasta, takie jak np. rynek.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Boisko przenośne do gry w piłkę nożną wraz z bramkami, siatkami ochronnymi i bandami. 50 000 zł
2. Koszt materiałów promocyjnych umieszczonych na bandach. 2 000 zł
Suma: 52 000 zł