Twoja szkoła, twoja dzielnica - twoja sztuka. Mural na szkole na os. 1 Maja

21

Numer projektu na
liście do głosowania

49

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt ma na celu wzbogacenie przestrzeni publicznej na os. 1 Maja przez umieszczenie na elewacji bocznej budynku szkolnego muralu nawiązującego swoją treścią oraz formą do patrona szkoły jakim jest Henryk Sienkiewicz oraz do tradycji osiedla powstałego przy ostatniej wodzisławskiej kopalni - 1 Maja.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem wykorzystanie sztuki - malarstwa w formie muralu - do wzbudzenia i wzmocnienia wśród mieszkańców dzielnicy Wilchwy przywiązania do tradycji górniczej jaka wpisuje się w historię ich dzielnicy oraz podkreślenie istoty twórczości literackiej Henryka Sienkiewicza dla mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich obywateli naszego kraju.

Lokalizacja

Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
ul. Św. Wawrzyńca 11
44-304 Wodzisław Śląski

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Usługa wykonania muralu. W tym zakup potrzebnych materiałów oraz wynajęcia potrzebnych urządzeń takich jak rusztowanie czy tzw. zwyżka. Liczony na podstawie ceny rynkowej takich usług wynoszącej średnio 250zł/m2. 40 000 zł
Suma: 40 000 zł