Czystość to podstawa - budowa kontenera sanitarnego

10

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 98 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt zakłada uruchomienie kontenera sanitarnego, składającego się z trzech modułów, których wymiary nie będą przekraczały 3mx7m. Wyposażenie każdego z modułu zakłada maksymalnie 5 elementów. W pierwszym znajdować się będą kabiny prysznicowe, toalety, umywalka, z wieszakami. Moduł ten zaopatrzony w dwa okna uchylne i drzwi wejściowe.
Drugi moduł wyposażony w pralkę i suszarkę z oknem uchylnym z odrębnym wejściem, oraz pomieszczeniem sanitarnym (ze środkami czystości max 2,5m szerokości) z oknem uchylnym. Dodatkowo pomieszczenie z osobnym wejściem max 2,5m szerokości z czystą odzieżą na wymianę oraz możliwością skorzystania z czystych ręczników.
W trzecim module - znajdować się będą prysznice, toalety z umywalką. Moduł ten w zakresie dostępności architektonicznej zapewniać będzie zastosowanie środków technicznych oraz takich rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Powinien być wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Moduł ten powinien zapewniać osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.
Konieczne jest podłączenie modułów do zewnętrznej instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej i systemu monitoringu, oraz sfinansowanie dostawy tych mediów i usługi. Pomieszczenie łaźni musi być wyposażone w urządzenia do podgrzewania wody. Wszystkie moduły wyposażone w oświetlenie, gniazda elektryczne, grzejniki elektryczne (1,5KW), izolacje termiczną, system wentylacyjny.
Przewiduje się, aby obiekt był czynny 7 dni w tygodniu, w godzinach od 9-13 oraz 16-22. Usługi łaźni udostępnione mają być wszystkim zgłaszającym się osobom deklarującym brak możliwości zapewnienia sobie usług sanitarnych we własnym zakresie. Kontener dostosowany będzie do potrzeb osób wymagających utrzymania higieny podstawowej, osobistej, nie posiadających dotychczas ku temu warunków. Uruchomienie łaźni oraz pralni powinny zostać oddane do obsługi organizacji pozarządowej w celu utrzymania dbałości, czystości i prawidłowego użytkowania. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zorganizowania modułowej łaźni mobilnej tak, aby zapewniała:
- dostęp do środków czystości i ręczników,
- dostęp do przyborów do golenia,
- apteczka pierwszej pomocy,
- wymianę bielizny na nową,
- utylizację zużytych środków higienicznych pozostawionych przez osoby korzystające z łaźni,
- utrzymanie czystości (dezynfekcję) pomieszczeń łaźni oraz terenu wokół kontenera.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 5 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 7 w/w uchwały, które po realizacji generowałby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Każdemu człowiekowi należy się szacunek. Czy są to osoby bezradne społecznie, ofiary zdarzeń losowych, które potrzebują realnego wsparcia. Niezależnie od sytuacji, w której człowiek się znalazł, powinien mieć zapewniony dostęp do podstawowych usług sanitarnych. Czystość to podstawa egzystencji każdego obywatela naszego kraju. Te minimum komfortu zapewni utrzymanie godności każdego. Z łaźni będą mogły korzystać wszystkie osoby będące w danej chwili w potrzebie, np. uczestnicy imprez masowych (m.in. regaee festiwal, Dni Wodzisławia, biegi, zawody sportowe, wyścigi kolarskie itd.). Zapotrzebowanie na takiego typu punkt w Wodzisławiu Śląskim jest ogromne.
Poprzez zainwestowanie w projekt stwarza się przyjazne środowisko, a w dłuższej perspektywie uczy ludzi ulicy czystości, dbałości, a w końcu socjalizacji. Trudno mieszkańcom przyjąć fakt, ze osoby bezdomne są częścią naszej społeczności. Proponuję zrobić krok, aby osoby te poczuły się nią, wyciągnąć pomocną dłoń. Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego skarżą się, że bezdomni generują fetor, pozbawiają ich możliwości prawidłowego funkcjonowania w miejscach publicznych.
Brak możliwości umycia się, wyprania ubrań, stanowi dla niektórych bezdomnych duży problem. Nieprzyjemny zapach i brud stygmatyzują tych ludzi w oczach społeczeństwa, zamykając im i tak niewielkie perspektywy wyjścia z sytuacji, w której się znalazły. Wizyta takiego bezdomnego w urzędach i innych miejscach publicznych powoduje duże uciążliwości zarówno dla personelu, jak i odwiedzających.

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, ul. Rzeczna 24, nr działki 3561/170. To teren obok budynku Straży Miejskiej należący do miasta Wodzisławia Śląskiego

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Dokumentacja projektowa, przyłącza 15 000 zł
2. Kontener 3 modułowy 80 000 zł
3. Pralka i suszarka, elementy wyposażenia 3 000 zł
Suma: 98 000 zł