"Bezpieczeństwo strażaków - to większe bezpieczeństwo mieszkańców Wodzisławia Śląskiego". Zakup ubrań specjalnych do działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu do konserwacji ubrań dla strażaków OSP Turzyczka.

11

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 43 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Zakup nowych ubrań specjalnych dla OSP Turzyczka znacząco poprawi bezpieczeństwo naszych strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a co za tym idzie, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego. Bezpieczny ratownik - to zdrowy i sprawny ratownik. Strażacy bezinteresownie pomagają naszej społeczności 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Toksyczne substancje tworzące się podczas pożarów są bardzo niebezpieczne i rakotwórcze, dlatego zadbajmy o zdrowie i życie naszych strażaków, którzy zawsze są gotowi pomagać mieszkańcom naszego miasta.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Nowe ubrania oraz sprzęt do ich konserwacji i czyszczenia, czyli pralka i suszarka, znacząco poprawią bezpieczeństwo i zdrowie naszych ratowników. Jeżeli nasi strażacy będą czuć się bezpieczni, to zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Bardzo ważnym aspektem jest utrzymanie ubrań w dobrym stanie i czystości, dlatego niezbędny jest zakup pralki i suszarki żeby odpowiednio zadbać o nowe ubrania.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu Śląskim - Turzyczce
ul. Poprzeczna 5a, 44-300 Wodzisław Śląski
Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Ubrania specjalne pożarnicze - 10 kompletów 38 000 zł
2. Pralka 2 300 zł
3. Suszarka 2 700 zł
Suma: 43 000 zł