Wymiana nawierzchni wjazdu i parkingu w dzielnicy Jedłownik przy Szkole Podstawowej nr 2

12

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

niewybrany w głosowaniu
Głosów: 154

Opis projektu

Celem wnioskowanego projektu jest wymiana nawierzchni wjazdu i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2.
Realizacja miałaby polegać na zerwaniu/skruszeniu starej asfaltowej nawierzchni, utwardzeniu terenu, ułożeniu kostki brukowej, krawężników, nowych pokryw na studzienki dylatacyjne.
Planowane jest także zamontowanie stojaków na rowery oraz ławek.
Cel projektu to poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki obiektu.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Z małego parkingu przy szkole korzystają obecnie nauczyciele, rodzice, dostawcy firm, oraz osoby wynajmujące salę gimnastyczną i inne pomieszczenia oraz obiekty szkoły w godzinach popołudniowych. Plac jest wykorzystywany także przez radę dzielnicy Jedłownik-Turzyczka_Karkoszka, mieszkańców podczas zebrań, spotkań z władzami miasta oraz w trakcie wyborów ( w szkole działają dwie komisje wyborcze nr 14 i nr 15 dla ponad 3.000 wyborców).
Asfaltowa nawierzchnia parkingu ma ponad 30 lat, przez wiele lat użytkowania i pod wpływem warunków atmosferycznych uległa zniszczeniu. Jest nierówna, posiada drobne ubytki, liczne łatania przez co jest nieestetyczna i szpeci wjazd do szkoły. Nie posiada żadnych dodatkowych elementów za wyjątkiem koszy na śmieci.
Parkin będzie dostępny oprócz wynajmujących szkolne pomieszczenia dla mieszkańców dzielnicy, czy miasta, korzystających z oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw i nowej zewnętrznej siłowni.
Miejsce to jest monitorowane i otwarte przez 24 godziny w każdym dniu tygodnia, będzie zatem możliwość korzystania z niego każdego dnia w dowolnej porze.
Zamontowanie stojaków na rowery zachęci uczniów, osoby dorosłe do poruszania się rowerem w drodze do szkoły, na dodatkowe zajęcia, czy treningi sportowe.
Ławki przy parkingu będą alternatywą dla rodziców oczekujących na swoje dzieci wychodzące z lekcji, zajęć popołudniowych (taneczne, sportowe, językowe), na które rodzice często przywożą swoje pociechy. Z wyremontowanego parkingu jak i obiektów znajdujących się na terenie szkoły (boisko, plac zabaw, siłownia) będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. Zrealizowany projekt nie będzie generował żadnych dodatkowych kosztów.
Projekt zapewnia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Ks. Roboty 7, 44-300 Wodzisław śląski, numer ewidencyjny działki 3942/359 o powierzchni 5883m2
Lokalizacja: wjazd do szkoły od ulicy Ks. Roboty, plac parkingowy o powierzchni 400m2

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wykonanie projektu 5 000 zł
2. Wymiana nawierzchni - 400m2 80 000 zł
3. Zakup i montaż ławek, stojaków na rowery 5 000 zł
Suma: 90 000 zł