Oświetlenie ulicy Żwirowej

2

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 59 000 zł

niewybrany w głosowaniu
Głosów: 20

Opis projektu

Budowa słupów elektrycznych oświetleniowych i lamp LED (7 sztuk), podłączenie lamp do ulicznej instalacji oświetleniowej.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Ulica nieoświetlona od 40 lat. Spotyka się tu młodzież pijąc alkohol i używa narkotyki. Strach poruszać się po zmroku dzieciom i starszym osobom. Zdarzyło się już pobicie z interwencją policji. Wieczorem trzeba wychodzić po dzieci.

Lokalizacja

44-313 Wodzisław Śląski, ul. Żwirowa - droga miejska

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Projekt oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę 15 000 zł
2. Budowa oświetlenia 25 000 zł
3. Wykonanie 15 000 zł
4. Nadzór inwestorski 4 000 zł
Suma: 59 000 zł