Koszykówka "Pod Mostem"

22

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt obejmuje powstanie pełnowymiarowego boiska sportowego do gry w streetballa (koszykówka uliczna) o wymiarach 15mx11m. Nawierzchnia z poliuretanu wraz z odwodnieniem. Dojście do boiska z kostki oraz miejsce przeznaczone dla widowni.
Plan tego projektu docelowo obejmuje powstanie minimum dwóch pełnowymiarowych boisk do streetballa. Realizacja tego zadania stanowić będzie możliwość organizacji zawodów i turniejów skierowanych do amatorów i profesjonalistów tej dyscypliny sportowej z całej południowej Polski, w taki sposób aby Wodzisław Śląski stanowił znaczące miejsce na mapie Śląska i nie tylko w rozwoju koszykówki.
Przede wszystkim będzie to kolejna możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców naszego miasta.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 5 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Streetball jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportowych w Polsce i na świecie. Świadczy o tym fakt iż koszykówka 3x3 znalazła się po raz pierwszy w programie przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio a tegoroczny sukces polskiej męskiej reprezentacji, która zdobyła brązowy medal mistrzostw świata oraz wysoka kwalifikacja polskiej kobiecej reprezentacji potwierdza skalę zainteresowania zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.
Projekt daje możliwość popularyzacji "koszykówki ulicznej" wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, będzie poszerzał ofertę i atrakcyjność rekreacyjnego spędzania czasu wolnego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki - Trzy Wzgórza. Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych oraz będzie możliwość dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.
Projekt - Koszykówka "Pod Mostem" stanowi oryginalną i niespotykaną w skali kraju lokalizację dla tego rodzaju boisk sportowych.

Lokalizacja

Działka nr 2634/251, działka nr 2022/240
Teren przyległy do Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" pod wiaduktem

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Projekt z badaniami gruntu 10 000 zł
2. Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową 75 000 zł
3. Odwodnienie/drenaż 5 000 zł
4. Konstrukcja kosza, utwardzenie dojścia/obejście 10 000 zł
Suma: 100 000 zł