Poprawa bezpieczeństwa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie

31

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 99 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

W celu poprawy bezpieczeństwa strażaków z jednostki OSP Zawada, szerząc ideę "NIE DLA RAKA W STRAŻY", chcemy zakupić środki ochrony indywidualnej, w których skład wchodzi 30 nowych ubrań specjalnych oraz 14 hełmów strażackich. Wysokiej klasy środki ochrony indywidualnej pozwolą strażakom prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób bardziej komfortowy i ergonomiczny jednocześnie zwiększając ich możliwości w trakcie działań. W przypadku ubrań w kolorze piaskowym strażacy mniej są narażeni na przegrzanie organizmu oraz co istotne zabrudzenia są bardziej widoczne. Oznacza to świadome likwidowanie substancji rakotwórczych na bieżąco, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór. Dodatkowym atutem jest większa widoczność podczas działań, szczególnie w warunkach nocnych. Środki te są niezbędne do prowadzenia działań w sposób komfortowy, ergonomiczny a co najważniejsze - bezpieczny dla strażaków.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Obecne środki ochrony indywidualnej (ubrania specjalne, hełmy) strażaków są bardzo wyeksploatowane i wymagają wymiany, lecz zawsze jest coś ważniejszego. Jak pokazały ostatnie dni, miesiące i lata na naszych strażaków można liczyć o każdej porze dnia i nocy. Jako jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego jesteśmy również bardzo często dysponowani do zabezpieczenia rejonu JRG Wodzisław Śląski.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, ul. Młodzieżowa 196, 44-373 Wodzisław Śląski

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Ubranie specjalne - 20 szt. 76 000 zł
2. Hełm strażacki - 14 szt. 23 000 zł
Suma: 99 000 zł