Podświetlone znaki drogowe informacyjne "D-6 miejsca przejścia dla pieszych" światłem żółtym pulsującym

33

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

niewybrany w głosowaniu
Głosów: 17

Opis projektu

Zamontowanie na obrzeżach znaków świetlnych lampek pulsujących.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Bezpieczeństwo pieszych, obecne statystyki wypadków w tych miejscach biją na alarm.

Lokalizacja

Najczęściej uczęszczane miejsca dla pieszych na terenie centrum miasta oraz dzielnic:
- ul. Matuszczyka - przejście dla pieszych obok ronda w kierunku ul. Pszowskiej,
- skrzyżowanie ul. Słowackiego i ul. Targowej,
- skrzyżowanie ul. Wałowej i ul. Szkolnej.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Znak drogowy wraz z lampami 20 000 zł
Suma: 20 000 zł