"ŚRODY MUZYCZNE" Spotkania mieszkańców Wodzisławia Śląskiego przy muzyce wielopokoleniowej, dla starszych i młodszych osób.

34

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 7 200 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Spotkaniami muzycznymi zajmuje się grupa wolontariuszy, miłośnicy muzyki. Mamy rozliczne kontakty z artystami muzycznymi - lokalnymi i krajowymi. Pozyskany partner merytoryczny - Szkoła Muzyczna w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Poezji Śpiewanej, Zespoły muzyki biesiadnej, indywidualni artyści. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w drugą środę miesiąca. Spotkania muzyczne uzależnione są od posiadanych środków, tj. darowizna, sponsoring. Spotkania muzyczne zaczynają się o godz. 18-tej i trwają od 60 do 90 minut lub więcej. 3 spotkania odbędą się w Hotelu Ostrawa, 5 spotkań w Pub Pilsner. Ilość osób na spotkaniu muzycznym od 50 do 70 osób.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w uchwale należy obowiązkowo uzyskać podpisy 5 osób popierających dany projekt. Do tej grupy nie wlicza się projektodawcy. Projekt nie posiadał wymaganej liczby podpisów.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Lubię muzykę, poprzez brak koncertów dla osób starszych, chcielibyśmy wypełnić poprzez spotkania w taki właśnie sposób, dodatkowo mamy na celu zintegrowanie osób samotnych, których nie stać finansowo na wyjazdy koncertowe do innych miejscowości, osoby niepełnosprawne, osoby szukające kontaktu z innymi osobami. Zauważyliśmy że osoby te bardzo chętnie przychodzą na spotkania muzyczne, często przy muzyce wzruszają się, dziękują, proszą o następne spotkania.

Lokalizacja

Pozyskaliśmy 2 lokale Pilsner Pub na Wodzisławskim rynku - darmowo, Hotel Ostrawa w centrum Wodzisławia - za opłatą.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Artyści, zespoły - 8 spotkań 6 000 zł
2. Wynajem lokalu - (3x400zł) 1 200 zł
Suma: 7 200 zł