Poidełka dla ZSP 7 w Wodzisławiu Śląskim

35

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Zainstalowanie w budynkach szkoły stanowisk do korzystania przez uczniów z wody pitnej.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Obecnie uczniowie korzystają z wody pitnej w umywalniach w łazienkach, chcemy udostępnić stanowiska do picia wody w szkole na korytarzu. Dzieci naszej szkoły to również dzieci chodzące do klas integracyjnych.

Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (budynek przy ul. 26 Marca 66 i Tysiąclecia 25)

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Stanowisko w budynku Tysiąclecia 25 2 500 zł
2. Stanowisko w budynku 26 Marca 66 2 500 zł
Suma: 5 000 zł