Wielofunkcyjne stoły do gier ucieczką od "szklanych ekranów"

36

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 62 900 zł

niewybrany w głosowaniu
Głosów: 105

Opis projektu

Przygotowanie terenu - zagospodarowanie zdegradowanej działki, na której istnieją połamane ławki, zardzewiały trzepak, wiekowa "strasząca otoczenie" suszarka zewnętrzna, etc.; wyrównanie i wybrukowanie działki w miejscach posadowienia urządzeń do gier oraz zabaw. Poprawa infrastruktury, estetyki otoczenia basenu Manta, uczynienie ze zdegradowanej działki miejsca funkcjonalnego podnoszącego świadomość społeczności wilchwiańskiej w dziedzinie wpływu uprawiania sportu na zdrowie fizyczne i psychiczne w dobie panujących uzależnień oraz stanów depresyjnych u młodych i dorosłych, samotnych.
Oddzielenie terenu działki od pobliskiego ciągu garaży poprzez posadowienie drewnianych pergoli. Posadowienie nowoczesnych wielofunkcyjnych stołów betonowych służących do organizacji konkursów, gier zespołowych, zabaw na zewnątrz w celu zachęcenia mieszkańców dzielnicy, także osób korzystających z usług MOSiR-u CENTRUM do aktywizacji na świeżym powietrzu.
Montaż stołu betonowego z czteroczęściowym blatem polimerowym do prowadzenia gier i zawodów zespołowych.
Montaż stołu betonowego z siedziskami trwale przytwierdzonymi do podłoża do gry w szachy.
Montaż stołu betonowego z piłkarzykami.
Stworzenie alternatywnego miejsca - placu gier - do uprawiania różnych dyscyplin sportowych w myśl hasła "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Cele projektu:
- zachęcenie dzieci i dorosłych, całych rodzin do wyjścia z domu, do aktywizacji na świeżym powietrzu,
- uświadamianie dzieciom i dorosłym roli wszelkich aktywności w celu stymulowania mózgu do twórczości, kreatywności i radości,
- możliwość organizacji gier na świeżym powietrzu w celu oderwania od komputerów, tabletów, telefonów, telewizorów, etc.,
- likwidacja zdegradowanego, niezagospodarowanego, zaniedbanego terenu i stworzenie kolejnego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- integracja i aktywizacja całej społeczności lokalnej od przedszkola (piłkarzyki) poprzez młodzież i dorosłych (tenis stołowy na zewnątrz, szachy),
- umożliwienie różnych form aktywności ruchowej mieszkańcom.
Realizacja projektu zapewnia spełnienie wymagań odnośnie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach wymagań art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (art. 6).

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, osiedle 1 Maja - działka miejska pomiędzy basenem Manta a blokiem nr 20

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wyrównanie terenu i wykonanie podłoża z kostki brukowej 30 000 zł
2. Okrągły betonowy stół z czteroczęściowym blatem (z betonu polimerowego) 8 000 zł
3. Betonowy stolik do gry w szachy na zewnątrz z siedziskami 6 000 zł
4. Betonowy stolik do gry w piłkarzyki 6 000 zł
5. 6 ławek 600 zł
6. 3 kosze na odpady 300 zł
7. pergole drewniane 2 000 zł
8. Projekt i nadzór 10 000 zł
Suma: 62 900 zł