Do ROBOTY! Nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 28

37

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 31 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt ma na celu doposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim w sprzęt komputerowy, ozoboty wraz z tabletami oraz dodatkowe elementy umożliwiające efektywne prowadzenie zajęć informatycznych, w tym przede wszystkim przyszłościowych i rozwijających zajęć z programowania (kodowania).

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Obsługa komputera jest w dzisiejszych czasach jedną z absolutnie elementarnych umiejętności, jakie powinien posiadać każdy człowiek. Prowadzone w SP28 zajęcia informatyczne, w tym zajęcia z programowania (kodowania) spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, a nauczyciel informatyki prowadzi je z pasją i zaangażowaniem. Niestety, przestarzały sprzęt komputerowy oraz liczne jego awarie uniemożliwiają prowadzenie zajęć wykorzystujących i rozwijających potencjału uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 28 uczy się obecnie ponad 140 dzieci, a liczba ta z roku na rok będzie się zwiększać, z uwagi na wcześniejsze plany jej wygaszania i odstąpienie od rekrutacji w minionych latach. Szkoła dysponuje ogromnym potencjałem z uwagi na wielkość budynku, jego usytuowanie, ilość posiadanych pomieszczeń oraz nauczycieli i rodziców angażujących się w jej działalność.
Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz tablety i roboty jest wysoce uzasadnione, niestety wykracza poza obecny budżet, jakim dysponuje placówka. Zakup takiego sprzętu da naszym uczniom szansę na rozwój umiejętności komputerowych, logicznego myślenia, kreatywności, pozwoli stworzyć warunki do prowadzenia ciekawych, efektywnych, rozwijających lekcji, co wpłynie korzystnie na przyszłość naszych uczniów, pmoże im się ukierunkować i będzie fundamentem do wyboru drogi dalszego kształcenia (w naszym mieście posiadamy wspaniałą placówkę umożliwiającą naukę i rozwój w przyszłościowych kierunkach mechatronicznych). Nabycie solidnych podstaw we wcześniejszych latach może okazać się kluczowe dla naszych uczniów i być inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści naszym absolwentom.
Realizacja programu nie generuje dodatkowych kosztów dla placówki. Nowy sprzęt komputerowy, przy odpowiednim użytkowaniu i amortyzacji, będzie służył uczniom szkoły przez wiele lat, bez konieczności angażowania dodatkowych środków.
Dodatkowo, w przypadku posiadania środków lub pozyskania ich ze źródeł zewnętrznych, istnieje możliwość rozbudowywania posiadanych zestawów o kolejne elementy. Ilość dostępnych obecnie na rynku rozwiązań w zakresie nauki programowania jest ogromna, co daje w zasadzie nieograniczone możliwości doposażenia pracowni komputerowej w kolejnych latach, a tym samym dalsze podnoszenie poziomu prowadzonych zajęć.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Jednostka komputerowa stacjonarna, specyfikacja do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym (10 sztuk) 20 000 zł
2. Ozoboty EVO do nauki programowania + puzzle drewniane + karty pracy (projekt przewiduje zakup 2 zestawów szkolnych; każdy zestaw zawiera 4 sztuki Ozobotów EVO) 5 000 zł
3. Tablety do programowania Ozobotów; specyfikacja do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym (8 sztuk) 6 000 zł
Suma: 31 000 zł