Doświadczaj! Doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej nr 28

38

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 18 500 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt ma na celu doposażenie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 28 w podłogę interaktywną (magiczny dywan) oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, logopedyczne, logiczne, językowe, zestawy kreatywne, które pozwolą przygotować ciekawe zajęcia dla uczniów spędzających czas w szkolnej świetlicy.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
W Szkole Podstawowej nr 28 uczy się obecnie ponad 140 dzieci, a liczba ta z roku na rok będzie się zwiększać. W roku szkolnym 2019/2020 blisko 1/3 uczniów spędza czas w szkolnej świetlicy, oczekując na rozpoczęcie zajęć lub na powrót do domu. Aby kreatywnie wykorzystać ten czas, nauczyciele opiekujący się uczniami podczas ich pobytu na świetlicy przygotowują różnorodne propozycje zajęć, łączących w sobie naukę i zabawę. Nowe pomoce dydaktyczne, czy innowacyjne gry będą przydatne w przygotowaniu interesujących zajęć, mogą służyć także do celów edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie edukacji językowej, logopedii, pobudzania kreatywności, logicznego myślenia. Wiele z posiadanych obecnie materiałów jest już wyeksploatowanych, zużytych i nie służy dzieciom tak, jak powinno. Mając na uwadze ilość czasu, jaki uczniowie spędzają w szkolnej świetlicy niezwykle ważne jest jego właściwe wykorzystanie i ukierunkowanie działań uczniów tak, by rozwijali swoje pasje, umiejętności lub nadrabiali braki w nauce w ciekawy, kreatywny sposób.
Projekt zakłada także zakup innowacyjnego rozwiązania, jakim jest magiczny dywan (podłoga interaktywna). Jest to urządzenie interaktywne, służące zarówno nauce, jak i zabawie. Pakiety edukacyjne dedykowane uczniom szkół podstawowych pozwalają na jego wykorzystanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych uczniów, na każdym etapie nauki. Wśród pakietów znajdują się między innymi programy do nauki kodowania, na różnych etapach zaawansowania, nauki języka angielskiego, czy przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.
Realizacja programu nie generuje dodatkowych kosztów dla placówki. Przy odpowiednim użytkowaniu wyposażenie będzie służyło uczniom szkoły przez wiele lat, bez konieczności angażowania dodatkowych środków.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Gry logopedyczne, logiczne, językowe, planszowe, sensoryczne 2 000 zł
2. Książki tematyczne 1 000 zł
3. Artykuły plastyczne, papiernicze 500 zł
4. Magiczny dywan (podłoga interaktywna) wraz z pakietami edukacyjnymi dedykowanymi szkołom podstawowym 13 000 zł
5. Zestawy kreatywne DIY 2 000 zł
Suma: 18 500 zł