Budowa wybiegu dla psów na os. Piastów, ul. Przemysława

4

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Budowa wybiegu dla psów z ogrodzeniem, ławkami, przeszkodami dla psów do zabawy i treningów, workami na odchody i roślinnością, z dwoma furtkami, tablice informacyjne, utwardzenie terenu dla wózków.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 5 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Z wybiegu dla psów skorzystają wszyscy mieszkańcy ulicy Przemysława oraz okoliczni właściciele czworonogów, których na os. Piasta jest bardzo dużo. Pobliski wybieg na Trzech Wzgórzach jest mały, nudny i korzystają z niego trzy osiedla.

Lokalizacja

część działki znajdująca się za śmietnikami na ul. Przemysława od początkowych numerów. Obok jest parking. Po drugiej stronie działki zatrzymuje się cyrk.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Całość 80 000 zł
Suma: 80 000 zł