Modernizacja "mostku" ulicy Słowiańskiej (wraz z ekspozycją tablic roślin, ptaków i zwierząt zamieszkujących teren oraz wykonanie barierek i oświetlenia na wysokości cieku wodnego i lasku)

40

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 90 500 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

- wymiana krawężników i barierek
- montaż oświetlenia na słupach + monitoringu
- ekspozycja z tabliczkami o roślinach,zwierzętach i ptakach zamieszkujących lasek

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 6 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę 100 000 zł, oraz ze względu na nieadekwatną analizę kosztorysu projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego § 5 ust. 7, podpunkt 4 w/w uchwały.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie miejsca przejścia dzieci ze szkoły SP2 oraz dorosłych spacerujących, biegających i wracających z pracy przez teren lasku, dostęp dla niepełnosprawnych osób.

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, ulica Słowiańska - fragment na wys. cieku wodnego
nr działki ewid. - 334, obszar Jedłownik

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wymiana barierek+krawężników 40 000 zł
2. Oświetlenie+monitoring 50 000 zł
3. Ekspozycja przyrodnicza (tabliczki) 500 zł
Suma: 90 500 zł