Instalacja oświetlenia boisk treningowych Glinianka i Bagienko

42

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 98 126 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Instalacja oświetlenia boisk umożliwiająca korzystanie z boisk przez cały rok po zmroku.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest umożliwienie trenującej młodzieży korzystanie z boisk przez cały rok. Obecnie koszty wynajmu innych obiektów pozwolą pokryć koszty energii elektrycznej. Koszt budżetowo neutralny.

Lokalizacja

Boisko Glinianka Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska, boisko Bagienko Wodzisław Śląski ul. Chrobrego 125

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Materiały, części + VAT 23% 80 417 zł
2. Robocizna +VAT 23% 17 709 zł
Suma: 98 126 zł