Wodzisławskie Dni Seniora 2020

43

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 33 300 zł

wybrany w głosowaniu
Głosów: 203

Opis projektu

Program Wodzisławskich Dni Seniora zakłada aktywizację ludzi w wieku 60+, ich udział w różnych formach proponowanych wydarzeń, które będą miały miejsce w: Wodzisławskim Centrum Kultury, na Rynku, w Dworcu Wodzisławskim, w Rodzinnym Parku Rozrywki.
Ze względu na wiek potencjalnie zainteresowanych, cykl wydarzeń rozplanowano na 6 dni tygodnia, aby nowe atrakcje nie kolidowały z codziennymi obowiązkami i nie stanowiły dodatkowego obciążenia.

Wodzisławskie Dni Seniora.

Poniedziałek - "Taneczny Korowód":
- otwarcie Dni Seniora: przemarsz korowodu z miejsca zbiórki ulicą 26 Marca na Rynek,
- symboliczne przekazanie przez Prezydenta kluczy miasta Seniorom,
- występy zespołów artystycznych senioralnych oraz zaproszonych zespołów dziecięcych i młodzieżowych,
- wspólne śpiewy i pląsy na płycie rynku z udziałem wodzireja i DJ, ogłoszenie konkursu na hymn Wodzisławskich Dni Seniora (wcześniej konkurs ogłoszony w mediach lokalnych).

Wtorek - "Kino nie zna granic":
- kino Seniora, po seansie w sali klubowej dyskusja.

Środa - "Zdrowie na tapecie":
- wykłady i warsztaty na temat zdrowia, spotkania z lekarzami i rehabilitantami,
- warsztaty i ćwiczenia z elementami jogi, samoobrony, gimnastyki ogólnorozwojowej.

Czwartek -"Zdrowie od kuchni":
- wykład dietetyka + warsztaty kulinarne - dieta wegetariańska,
- wykład dietetyka + warsztaty kulinarne - dieta mięsna.
- badanie m. in. gęstość kości, poziom cukru, ciśnienie, słuch.

Piątek - "Sport to zdrowie":
- Piknik Seniora na Trzech Wzgórzach,
- rywalizacja sportowa w konkurencjach dostosowanych do wieku i możliwości uczestniczących, podsumowanie,
- koncert popularnych arii operetkowych w wykonaniu artystów polskich scen muzycznych (sala widowiskowa WCK).

Sobota - "Niech żyje bal, ...":
- zamknięcie obchodów dni Balem Seniora/podsumowanie wydarzenia.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu są działania na rzecz Wodzisławian 60+ aktywizujące osoby starsze do:
- rozwijania wiedzy ogólnej i zainteresowań,
- uprawiania kultury fizycznej i łączenia aktywności ze zdrowiem i kondycją,
- nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej i więzi międzypokoleniowej.

Mieszkańcy miasta 60+ stanowią istotną część lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i jako ta jego część, mają swoje prawa, potrzeby, możliwości. Wprawdzie w wielu aspektach życia i zdrowia, kondycji i percepcji, możliwości i ograniczeń, podlegają skutkom postępującego czasu czyli starzeją się, to jednak dalej są członkami naszego społeczeństwa.
Trzeba wrażliwości, aby wspomnianą grupę społeczną ochronić przed wykluczeniem społecznym i cyfrowym, przed osamotnieniem i zniedołężnieniem. Należy wspomagać inicjatywy zachęcające do wysiłku intelektualnego i fizycznego, do czynnego udziału ludzi starszych w aktywnym życiu.
Grupą docelową są emeryci, w tym również członkowie seniorskich organizacji i stowarzyszeń naszego miasta. Wydarzenia, które są zaplanowane w projekcie nie stanowią bariery dla osób niepełnosprawnych, gdyż we wszystkich miejscach, gdzie odbywać się będą imprezy, panują sprzyjające warunki do aktywności bez przeszkód.

Wybór seniorów jako uczestników cyklu wydarzeń nie jest przypadkowy, jest odpowiedzią na ogólnopolskie dokumenty strategiczne - wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, które zostało zidentyfikowane jako jedno z głównych wyzwań "Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020". Angażowanie ludzi starszych do aktywności intelektualnej i fizycznej, zachęcenie do rekreacji, poprawia ich ogólną satysfakcję i dobrostan. Uczestnicy - osoby aktywne, na co wskazują międzynarodowe badania, dłużej pozostają zdrowe i zdolne do niezależnego funkcjonowania.

Zaplanowano szeroko zakrojoną promocję projektu: plakaty, ulotki, informację bieżącą na miejskich stronach internetowych i portalach społecznościowych, a także antenę radiową, gdyż seniorzy często wykorzystują to źródło informacji. Proponowany czas realizacji zadania maj/czerwiec 2020 rok.

Lokalizacja

Miasto Wodzisław Śląski: rynek, Wodzisławskie Centrum Kultury, Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza", Dworzec Kolejowy - Warsztatownia

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Korowód i uroczyste otwarcie Dni Seniora (elementy dekoracyjne i organizacyjne korowodu i koncertu) DJ, wodzirej, poczęstunek dla występujących, woda mineralna ogólnie dostępna. 3 000 zł
2. Kino Seniora - 340 osób 2 800 zł
3. Warsztaty kulinarne x2 (instruktor + produkty) 3 000 zł
4. Wykłady lekarzy - specjalistów x5 2 000 zł
5. Warsztaty i ćwiczenia z instruktorami x3 2 000 zł
6. Piknik sportowy na Trzech Wzgórzach - 150 osób 3 000 zł
7. Koncert dla seniorów z udziałem artystów scen operetkowych - 340 osób 3 500 zł
8. Bal Seniora - 100 osób + zespół muzyczny 7 500 zł
9. Promocja projektu, reklama radiowa, ulotki, plakaty 2 000 zł
10. Materiały biurowe - obsługa biurowa projektu 100 zł
11. Wynajem sal na wykłady 5h 1 000 zł
12. Wynajem sal na ćwiczenia 3h 1 000 zł
13. Wynajem sal - sala widowiskowa WCK x2 (1x koncert; 1x otwarcie w razie niepogody) 2 400 zł
Suma: 33 300 zł