"Bezpieczne przejście do do szkoły" - aktywne przejście dla pieszych na ul. Wałowej (przejście obok Szkoły Podstawowej nr 1)

47

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

niewybrany w głosowaniu
Głosów: 116

Opis projektu

Celem projektu jest budowa systemu aktywnego przejścia dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa Mieszkańców. Aktywne przejście powinno obejmować: właściwe doświetlenie przejścia z zastosowaniem nowych słupów oświetleniowych, detekcję obecności pieszych i aktywną sygnalizację ostrzegawczą - świetlną i dźwiękową.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych. Przejście dla pieszych znajduje się na ruchliwej ul. Wałowej, która jest drogą jednokierunkową, z ruchem w kierunku ul. Pszowskiej. Projekt będzie miał na celu ograniczenie zagrożeń w ruchu drogowym poprzez działania prewencyjne i zapobieżenie ewentualnym kolizjom i wypadkom.
Znaczna część uczniów z obwodu SP1 dochodzi do szkoły z terenu Starego Miasta (od strony ul. Minorytów oraz Konstancji) i w drodze do szkoły oraz w drodze powrotnej musi korzystać z ww. przejścia. Dodatkowo, chodnik na ww. przejściu od strony Starego Miasta jest bardzo wąski, co zwiększa zagrożenie dla uczniów w okolicy przejścia. Z przejścia dla pieszych korzystają również Mieszkańcy Starego Miasta w celu dojścia do łącznika pomiędzy ul. Pośpiecha a Rodzinnym Parkiem Rozrywki oraz Mieszkańcy os. XXX-lecia, Piastów oraz Dąbrówki, którzy ww. łącznikiem docierają pieszo na Stare Miasto.
Liczbę Mieszkańców, którzy skorzystają na realizacji projektu można szacować na kilkanaście tysięcy osób:
- Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 (do szkoły uczęszcza łącznie obecnie 314 uczniów).
- Mieszkańców dzielnicy XXX-lecia /Piastów/Dąbrówki (łącznie 11 000 Mieszkańców ww. dzielnicy).
- Mieszkańców Starego Miasta (szacunkowo ok. 2 000 osób - Mieszkańcy Rynku i okolic).
- kierowców poruszających się ul. Wałową - poprzez zwiększenie czytelności oznakowania i zapewnienie lepszej widoczności pieszych.

Lokalizacja

Przejście dla pieszych przez ul. Wałową poniżej skrzyżowania z Pośpiecha i Minorytów w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Zakup systemu aktywnego przejścia dla pieszych 20 000 zł
2. Instalacja systemu i towarzyszące roboty budowlane 12 000 zł
3. Uzgodnienia i projekt organizacji ruchu 3 000 zł
Suma: 35 000 zł