Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych-street workout

5

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 83 000 zł

Status: wycofany

Opis projektu

Projekt przewiduje zabudowę na przedmiotowej działce urządzeń rekreacyjno-sportowych typu street workout. W zakresie zadania wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej celem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z montażem urządzeń. Przewiduje się nawierzchnię z piasku pod projektowanymi urządzeniami. Ponadto przewiduje się zabudowę elementów uzupełniających tj. ławek parkowych, koszy na śmieci itp.

Uwagi do statusu

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Zabudowa na przedmiotowej działce urządzeń sportowych typu street workout stanowić będzie uzupełnienie działań społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowia poprzez uprawianie sportu. Na przedmiotowej działce zabudowane są już urządzenia siłowni zewnętrznej, doposażenie terenu w nowe elementy umożliwi uprawianie sportu i aktywne spędzanie wolnego czasu osobom w różnym przedziale wiekowym o różnych potrzebach i zainteresowaniach. Przedmiotowy teren jest ogólnodostępny, stanowiący własność gminy - miasta Wodzisław Śląski, zlokalizowany w centralnym miejscu osiedla.

Lokalizacja

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Górnicza dz. 425/23 (teren w centrum osiedla przy siłowni zewnętrznej)

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Dokumentacja projektowa 3 000 zł
2. Wykonanie robót budowlano-montażowych 80 000 zł
Suma: 83 000 zł