Aktywny zakątek-Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

6

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 99 980 zł

wybrany w głosowaniu
Głosów: 446

Opis projektu

Projekt zakłada budowę miejsca rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w dzielnicy Radlin II. W ramach projektu zostanie m.in. uporządkowany i zagospodarowany teren po starym placu zabaw, który został zdemontowany ze względu na zły stan techniczny. Poprzedni plac zabaw nie spełniał norm technicznych i użytkowych, wręcz stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa bawiących się w tym miejscu dzieci.
Obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nie posiada placu zabaw. Teren po poprzednim placu zabaw jest nieużytkowany, został pusty trawnik. Dostosowanie terenu pod miejsce rekreacji w tym również plac zabaw, rozpocznie się od prac związanych z przygotowaniem gruntu, który należy wyrównać, poprzez wykorytowanie (na minimum 30cm) prostokąta w którym powstanie nowa przestrzeń zabawowa. Całość nawierzchni po zamontowaniu urządzeń zostanie wypełniona bezpieczną warstwą, tj. piaskiem.
Aktywny Zakątek-Radlin II, będzie miejscem rekreacji dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Dla małych dzieci w wieku przedszkolnym, zamontowane zostanie urządzenie wielofunkcyjne, w skład którego wchodzą zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe, tunele, panele zabawowe,edukacyjne itp. Cała konstrukcja osadzona zostanie na bezpiecznym podłożu np. piasku. Dodatkowo dla naszych najmłodszych użytkowników zostanie zamontowana huśtawka typu bocianie gniazdo, chwytak piłek, karuzela tarczowa czy popularne "ważki" i inne mniejsze elementy. Miejsce na którym ma zostać wybudowany plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych uczestników, znajduje się na trudnym terenie stąd wybór takiego a nie innego wyposażenia. Każde z wytypowanych urządzeń musi mieć zabezpieczoną odpowiednią przestrzeń tzw. strefę bezpieczeństwa oraz specjalnie przygotowane bezpieczne podłoże. Wokół strefy dla malucha zostanie posadzonych kilka szybko rosnących drzew np. katalpa, której malownicza, duża korona o dużych liściach latem da cień, nie wymaga dodatkowego nawadniania a ponadto dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza i ograniczają ilość komarów.
Obok strefy malucha powstanie strefa starszaka z przeznaczeniem również dla osób dorosłych. Zamontowane zostaną tam urządzenia fitness takie jak orbitrek, podwójne wahadło oraz jeździec. Urządzenia fitness zostaną zamontowane na nawierzchni wyrównanej i wypełnionej drobno ubitym żwirkiem. Na zielonym skwerku obok urządzeń do gimnastyki zamontowane zostaną również ławki i kosze na śmieci, które stanowić będą miejsce odpoczynku. Zrewitalizowana zielona przestrzeń wokół Aktywnego Zakątka-Radlin II, pozwoli na jej pełne i bezpieczne użytkowanie przez wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy w tym osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, gdyż miejsce to posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie urządzenia w jakie nasze miejsce rekreacji zostanie wyposażone, będą wykonane z elementów o najwyższej jakości, cechujących się długą żywotnością. Elementy metalowe będą wykonane ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo.Stal ta będzie łączona z tworzywem sztucznym LDPE. Mając na uwadze żywotność poprzedniego drewnianego placu zabaw i to w jakim stanie był po 3 latach użytkowania, w przypadku tej inwestycji urządzenia z drewna, sklejki, płyt HDPE nie będą brane pod uwagę.
Aktywny Zakątek-Radlin II, będzie miejscem gdzie bezpiecznie spędzimy czas. Urządzenia z których nasze dzieci i my będziemy korzystać mają być certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz mają posiadać badania na migrację pierwiastków ciężkich. Dodatkowo teren jest oświetlony i objęty monitoringiem, co powinno zmniejszyć ryzyko wandalizmu i pozwoli w bezpieczny i spokojny sposób spędzać czas.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest budowa miejsca rekreacji pn. Aktywny Zakątek-Radlin II w miejscu ogólnodostępnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 3. W chwili obecnej, dzieci mieszkające w tej okolicy nie mają żadnego dostępu do obiektów tego typu przeznaczonych do rekreacji ruchowej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 nie posiada takiego terenu. Istotny jest fakt, iż ilość dzieci zamieszkujących Radlin II jest relatywnie duża a w tej części Wodzisławia Śląskiego nie znajduje się żaden ogólnodostępny plac zabaw oraz atrakcja sportowo-rekreacyjna.
Zagospodarowanie powyższego terenu to rewitalizacja również z korzyścią dla dla okolicznych mieszkańców w tym osób dorosłych. Centralne umiejscowienie placu zabaw i siłowni w naszej dzielnicy, tj. w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, cmentarza, szkoły i boiska, umożliwi korzystanie z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu WSZYSTKIM mieszkańcom, również tym, którzy posiadają problemy z poruszaniem się, gdyż miejsce to posiada podjazd dla wózków, tym samym zostanie spełniony warunek dostępu osób ze szczególnymi potrzebami w ramach uniwersalnego projektowania w rozumieniu z art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).
Miejsce to będzie również służyło do odpoczynku i rekreacji m.in. poprzez zamontowanie ławek w zacienionych miejscach, co ułatwi odpoczynek w upalne dni. Plac zabaw i rekreacji spełni też cele edukacji przyrodniczo-ekologicznej a dodatkowe nasadzenia to kolejny krok w budowaniu zielonej przestrzeni tak potrzebnej naszemu miastu. Kształtowanie postaw społecznych w młodych ludziach opartych na współodpowiedzialności za przeznaczoną dla nich przestrzeń i sprzęt. Łatwy dostęp do obiektu ułatwi dzieciom i młodzieży rozwinąć funkcje społeczne oraz poprawi komunikację międzyspołeczną m.in. poprzez spędzanie czasu wśród rówieśników, zawieranie nowych znajomości, naukę i zabawę. Czas który dzieci spędzają przed telewizorem i komputerem musi zostać zastąpiony aktywnością fizyczną.
Miejsce to objęte jest monitoringiem co dodatkowo zagwarantuje bezpieczeństwo.

Lokalizacja

Obszar realizacji to niezagospodarowany teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 44-313 Wodzisław Śląski, nr ewidencyjny działki: 4905/267

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Prace ziemne i przygotowanie terenu, nadzór, projekt 26 400 zł
2. Urządzenie wielofunkcyjne-zestaw klasyczny 42 700 zł
3. Huśtawka komplet BG 6 300 zł
4. Karuzela tarczowa 5 800 zł
5. Ważki, kiwaki, dodatki (w tym ławki) 10 000 zł
6. Tablica regulaminowa 880 zł
7. Fitness-orbitrek 2 700 zł
8. Fitness-podwójne wahadło 2 500 zł
9. Fitness-jeździec 2 700 zł
Suma: 99 980 zł