Huśtawka dla osób na wózku inwalidzkim

8

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 11 300 zł

Status: wycofany

Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie istniejącego parku "Trzy Wzgórza" w huśtawkę, która umożliwi korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dzięki niej rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą już omijać placu zabaw, ponieważ będą mogli zaproponować zabawę również swoim dzieciom. Co więcej, dzieci poruszające się na wózkach nie będą już tylko obserwatorami zabaw swoich sprawnych rówieśników. Rozbudowany, ogólnodostępny plac zabaw spełniłby rolę społeczną, jaką jest integracja społeczności doświadczonej niepełnosprawnością z osobami zdrowymi.

Uwagi do statusu

Wniosek nr 8 oraz 29 dotyczy tej samej inwestycji, dlatego też na prośbę projektodawców jest rozpatrywany jako jeden, pod nr 29.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Projekt umożliwi rozwijanie w naszym mieście idei integracji społecznej, da również szansę na korzystanie z miejskiego placu zabaw nie tylko rodzinom z dziećmi zdrowymi, ale także z dziećmi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Umieszczenie huśtawki w wodzisławskim parku podniesie jakość życia dzieci niepełnosprawnych, dając im szansę na aktywne spędzanie czasu razem ze zdrowymi rówieśnikami. Chciałabym, aby każdy w pełni mógł korzystać z uroków dzieciństwa, a nie pozostawać jedynie w roli obserwatorów. Myślę, że warto dać rodzinom i ich niepełnosprawnym dzieciom prostą przyjemność jaką jest zwykłe huśtanie się na placu zabaw, gdzie słychać gwar i śmiech wszystkich dzieci.
Realizacja projektu sprawi , że zniknie w Wodzisławiu Śląskim kolejna bariera oddzielająca osoby zdrowe od niepełnosprawnych (i to zarówno bariera architektoniczna jak i bariera psychologiczna). Wspólna zabawa wpłynie na szeroko rozumianą integrację. Dzieci od najmłodszych lat będą mogły się uczyć, że "inne" nie znaczy "gorsze" i że "razem możemy więcej". Realizacja projektu wpłynie także pozytywnie na postrzeganie naszego miasta jako miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" w Wodzisławiu Śląskim

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Huśtawka Saturn 8 000 zł
2. Montaż+transport 1 800 zł
3. Ogrodzenie+tabliczka z regulaminem 1 500 zł
Suma: 11 300 zł