Wodzisławski Budżet Obywatelski 2020 - wyniki głosowania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach edycji Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie zostało przeprowadzone w dniach od 23 stycznia do 5 lutego 2020 roku.

Mieszkańcy w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosili 49 pomysłów. Po weryfikacji i ocenie, 27 z nich zostało oddanych pod głosowanie.

Zagłosować można było w następujących formach:

- na papierowej karcie do głosowania udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia,

- elektronicznie, na formularzu elektronicznym za pośrednictwem internetu.

W wersji papierowej zostało oddanych 14 głosów, natomiast przez internet zagłosowało 4414 osób.

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oddali łącznie 4428 głosów.

Zwycięskie projekty to:

- Projekt nr 26. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady – szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Celem projektu jest ożywienie i zadbanie o dobry wizerunek centrum dzielnicy Zawada.
Rejon projektowanej inwestycji znajduje się w najczęściej odwiedzanym rejonie dzielnicy Zawada. W bezpośrednim otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje się szereg instytucji i punktów użyteczności publicznej, oraz zakładów usługowych. Znajdują się tam między innymi: Szkoła, Remiza OSP, Sklepy, Restauracje oraz punkty usługowe takie jak: salon fryzjerski, kwiaciarnia, paczkomat.

- Projekt 25. "Aktywny Górniok" - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolengo czasu mieszkańców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II - szacunkowy koszt to 77 500 zł. Głównym celem projektowanych działań jest integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy/miasta poprzez stworzenie przestrzeni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, pozwalającej na wspólne spędzanie wolnego czasu i integrację społeczną osób o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.

- Projekt 6. Aktywny zakątek-Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Szacunkowy koszt projektu to 99 980 zł. W chwili obecnej, dzieci mieszkające w tej okolicy nie mają żadnego dostępu do obiektów tego typu przeznaczonych do rekreacji ruchowej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 nie posiada takiego terenu. Istotny jest fakt, iż ilość dzieci zamieszkujących Radlin II jest relatywnie duża a w tej części Wodzisławia Śląskiego nie znajduje się żaden ogólnodostępny plac zabaw oraz atrakcja sportowo-rekreacyjna.

- Projekt 14. Wilchwiański plac zabaw. Szacunkowy koszt projektu to 60 000 zł. Istniejący plac zabaw jest przestarzały. Jest on wykorzystywany przez mieszkańców Wilchw dlatego należy go zmodernizować.

- Projekt 3. Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach. Szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Z projektu korzystać będą osoby starsze oraz dzieci w wieku od 3 lat do 14 roku życia.

- Projekt 43. Wodzisławskie Dni Seniora 2020. Szacunkowy koszt: 33 300 zł. Celem projektu są działania na rzecz Wodzisławian 60+ aktywizujące osoby starsze do:
- rozwijania wiedzy ogólnej i zainteresowań,
- uprawiania kultury fizycznej i łączenia aktywności ze zdrowiem i kondycją,
- nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej i więzi międzypokoleniowej.

- Projekt 16. Doświetlenie przejść dla pieszych. Szacunkowy koszt to 9 100 zł. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim. Głównym powodem wypadków z udziałem pieszych jest słaba widoczność.


- Projekt 17. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach. Szacunkowy koszt to 14 000 zł. Wykonanie nasadzeń roślin w wskazanym rejonie zwiększy walory estetyczne, wizualne, środowiskowe.